F.B.S.K. Turku kuukausikokous 14.8.2017 klo 18.00

Tervetuloa Turun osaston elokuun kuukausikokoukseen 14.8.2017 klo 18.00

 

Kokoustamme Aunessa Kristiinankatu 5 14.8.2017 klo 18.00
Illan isäntänämme Heusala Juha Diamond Beverages.
ESITYSLISTA:
1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
5. Uudet oppilasjäsenet, kannattajäsenet tai yhteistoimintajäsenet
6. Syyskokous ja nuori baarimestarikisat
7. Muut esille tulevat asiat
8. Kokouksen päättäminen
Osallistumisilmoitukset
Ystävällisin terveisin:
FBSK Turun osasto
  • No labels

F.B.S.K.:n (Suomen Baarimestarien ja Kannattajien Kerho ry) virallinen verkkosivu.