FBSK Turku vuosikokous 19.3.2018 klo 18

VUOSIKOKOUSKUTSU

Tervetuloa Turun osaston Vuosikokoukseen maanantaina 19. maaliskuuta kello 18 Bowleriin, Yliopistonkatu 29 c.

ESITYSLISTA:

 

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Päätetään, otetaanko käsiteltäväksi muita kuin esityslistalla olevia asioita ja mitä hallitus kokoukselle esittää. Asiat käsitellään kohdassa 18. Muut asiat.
 5. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 6. Hyväksytään vuoden 2017 vuosikokouksen pöytäkirja.
 7. Esitellään vuoden 2017 toimintakertomus.
 8. Esitellään vuoden 2017 tilinpäätös.
 9. Esitellään toiminnantarkastajien raportti ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 hallitukselle.
 10. Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2018.
 11. Valitaan hallitus vuodelle 2018.
 12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2018.
 13. Päätetään jäsenmaksu vuodelle 2018.
 14. Esitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2018. 
 15. Esitellään vuoden 2018 tulo- ja menoarvio.
 16. Päätetään hallituksen kulukorvaukset.
 17. Uudet oppilas-, kannattaja- ja yhteistoimintajäsenet.
 18. Muut asiat.
 19. Kokouksen päättäminen.

 

Vuosikokouspöytäkirja 2017 (2).pdf

 • No labels

F.B.S.K.:n (Suomen Baarimestarien ja Kannattajien Kerho ry) virallinen verkkosivu.