Tervetuloa Turun osaston Vuosikokoukseen maanantaina 2. maaliskuuta kello 18 Bowleriin, Yliopistonkatu 29 c.

 

ESITYSLISTA:

 

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Päätetään, otetaanko käsiteltäväksi muita kuin esityslistalla olevia asioita ja mitä hallitus kokoukselle esittää. Asiat käsitellään kohdassa 18. Muut asiat.

5. Hyväksytään kokouksen esityslista.

6. Hyväksytään vuoden 2019 vuosikokouksen pöytäkirja.

7. Esitellään vuoden 2019 toimintakertomus.

8. Esitellään vuoden 2019 tilinpäätös.

9. Esitellään toiminnantarkastajien raportti ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 hallitukselle.

10. Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2020.

11. Valitaan hallitus vuodelle 2020.

12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja

vuodelle 2020.

13. Päätetään jäsenmaksu vuodelle 2020.

14. Esitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

15. Esitellään vuoden 2020 tulo- ja menoarvio.

16. Päätetään hallituksen kulukorvaukset.

17. Uudet oppilas-, kannattaja- ja yhteistoimintajäsenet.

18. Muut asiat.

19. Kokouksen päättäminen.

 

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA Turku 18.03.2019.pdf

  • No labels

F.B.S.K.:n (Suomen Baarimestarien ja Kannattajien Kerho ry) virallinen verkkosivu.