9.12.2019 F.B.S.K. joulukokous Turussa

Tervetuloa Turkuun joulukokoukseen
maanantaina 9.12.2019 kello 14 Panimoravintola kouluun, Eerikinkatu 18.
Johtokunta kokoontuu jo kello 11

ESITYSLISTA:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Päätetään, otetaanko käsiteltäväksi muita asioita kuin esityslistalla olevia asioita tai mitä johtokunta kokoukselle esittää. Asiat käsitellään kohdassa 16 muut asiat.
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
7. Jäsenasiat.
8. IBA 2019
9. Aktiivijäsentesti 2020.
10. Calvados 2020 ja Matkamessut.
11. Turku GCW 2020.
12. SM-kisat.
13. FinnBar 2020.
14. Yhdistyksen tulevat tapahtumat ja kilpailut.
15. Alaosastojen puheenvuorot.
16. Muut asiat.
17. Kokouksen päättäminen.

09.12.19Joulukokouspöytäkirja.pdf

  • No labels

F.B.S.K.:n (Suomen Baarimestarien ja Kannattajien Kerho ry) virallinen verkkosivu.