Kutsu vuosikokoukseen Helsinkiin 9.3.2020 

Tervetuloa yhdistyksemme vuosikokoukseen
Altian pääkonttori, Kaapeliaukio 1, 00180 Helsinki
maanantaina 09.03.2020 kello 12.00
Johtokunta kokoontuu edellisenä iltana kello 17.

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Päätetään, otetaanko käsiteltäväksi muita kuin esityslistalla olevia asioita ja mitä johtokunta kokoukselle esittää. Asiat käsitellään kohdassa 25. Muut asiat.
5. Hyväksytään kokouksen esityslista.
6. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
7. Esitellään vuoden 2019 toimintakertomus.
8. Esitellään vuoden 2019 tilinpäätös.
9. Esitellään toiminnantarkastajien raportti ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 johtokunnalle.
10. Esitellään koulutus-ja kilpailutoiminnan raportti vuodelta 2019.
11. Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2020.
12. Valitaan johtokunta sekä koulutus-ja kilpailutoimikunta vuodelle 2020.
13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2020.
14. Päätetään jäsenmaksu vuodelle 2020.
15. Esitellään ja hyväksytään vuoden 2020 toimintasuunnitelma.
16. Esitellään vuoden 2020 tulo- ja menoarvio.
17. Päätetään johtokunnan kulukorvaukset.
18. Uudet oppilasjäsenet.
19. Uudet aktiivijäsenet.
20. Uudet kannattajajäsenet.
21. Alaosastojen puheenvuorot: tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2020.
22. FinnBar 2020.
23. Grand Cocktail Weekend Turku.
24. Yhdistyksen tulevat kilpailut ja tapahtumat.
25. Muut asiat.
26. Kokouksen päättäminen.

  • No labels

F.B.S.K.:n (Suomen Baarimestarien ja Kannattajien Kerho ry) virallinen verkkosivu.