Kutsu F.B.S.K:n vuosikokoukseen Helsinkiin sunnuntaina 20.3.2022 kello 13.00

FBSK Ry:n vuosikokous, sunnuntai 20.03.2022 klo 13.00

FBSK ry:n sääntömääräinen vuosikokous alkaa klo 13 hotelli Lilla Robertsin kokoustiloissa osoitteessa Pieni Robertinkatu 1-3. Mikäli et pääse paikalle, voit myös osallistua kokoukseen etäyhteyden kautta. Ilmoittaudu tällöin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen osoite@fbsk.fi

 

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Päätetään, otetaanko käsiteltäväksi muita kuin esityslistalla olevia asioita ja mitä johtokunta kokoukselle esittää. Asiat käsitellään kohdassa 27. Muut asiat.
5. Hyväksytään kokouksen esityslista.
6. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
7. Esitellään vuoden 2021 toimintakertomus.
8. Esitellään vuoden 2021 tilinpäätös.
9. Esitellään toiminnantarkastajien raportti ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2021 johtokunnalle.
10. Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2022.
11. Valitaan johtokunta sekä koulutus-ja kilpailutoimikunta vuodelle 2022
12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2022.
13. Päätetään jäsenmaksu vuodelle 2022.
14. Esitellään ja hyväksytään vuoden 2022 toimintasuunnitelma.
15. Esitellään vuoden 2022 tulo- ja menoarvio.
16. Päätetään johtokunnan kulukorvaukset.
17. Uudet oppilasjäsenet.
18. Uudet aktiivijäsenet.
19. Uudet kannattajajäsenet.
20. Alaosastojen puheenvuorot: tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2022.
21. Grand Cocktail Weekend Turku 2022
22. Yhdistyksen tulevat kilpailut ja tapahtumat.
23. IBA CUBA 2022
24. BAR RUSSIA Case
25. Code of Conduct IBA
26. Johtokunnan jäsenten kilpaileminen
27. Muut asiat.
28. Kokouksen päättäminen.

 

Edellisen kokouksen pöytäkirja >>

 

  • No labels

F.B.S.K.:n (Suomen Baarimestarien ja Kannattajien Kerho ry) virallinen verkkosivu.