Uutta kokousta pukkaa!

 

Vuosikokous pidetäänkin siis minibaarissa

Maanantaina 15.2 klo 17.00

 

ja alla esityslista:

 

1.§ Kokouksen avaus

2.§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

4. § Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat 

tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

5. § Päätetään otetaanko kokouksen käsiteltäväksi muita kuin esityslistalla olevia 

asioita tai mitä johtokunta kokoukselle esittää. Mahdolliset muut asiat käsitellään 

kohdassa § 18

6. § Esityslistan hyväksyminen

7. § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

8. § Hyväksytään johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2015

9. § Tilipäätös 2015

10. § Toiminnantarkastuskertomuksen lukeminen, hyväksyminen ja vahvistaminen

11. § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2015 johtokunnalle

12. § Valitaan johtokunta vuodelle 2016

a) Puheenjohtajaksi 

b) Johtokunnan jäsenet

13. § Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja vuodelle 2016

14. § Hyväksytään uudet oppilas-, kannattaja- ja yhteistoimintajäsenet 

15. § Hyväksytään johtokunnan laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2016

16. § Päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2016

17. § Päätetään johtokunnan kulujen korvaamisesta 

18. § Muut käsiteltävät asiat

19. § Kokouksen päättäminen

  • No labels

F.B.S.K.:n (Suomen Baarimestarien ja Kannattajien Kerho ry) virallinen verkkosivu.