FBSK Hämeen Vuosikokous

Pidetään 26.2.2018 klo 16.00
Paikkana toimii Jack The Rooster

Kokouksen jälkeen GIN-koulutus

Esityslista tulee tässä:

1.§ Kokouksen avaus

2.§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

4. § Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

5. § Päätetään otetaanko kokouksen käsiteltäväksi muita kuin esityslistalla olevia asioita 
6. § Esityslistan hyväksyminen
7. § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

8. § Hyväksytään hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2017
9. § Tilipäätös 2017
10. § Toiminnantarkastuskertomuksen lukeminen, hyväksyminen ja vahvistaminen

11. § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 Johtokunnalle

12. § Valitaan Johtokunta vuodelle 2018
Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Koulutus- ja kilpailutoimikunta

13. § Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja vuodelle 2017
14. § Hyväksytään uudet oppilas-, kannattaja- ja yhteistoimintajäsenet
Ei uusia jäseniä
15. § Hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2018
16. § Päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2018
17. § Päätetään kulujen korvaamisesta

18. § Muut käsiteltävät asiat

19. § Kokouksen päättäminen

  • No labels

F.B.S.K.:n (Suomen Baarimestarien ja Kannattajien Kerho ry) virallinen verkkosivu.