4.3.2019 F.B.S.K. vuosikokous Helsingissä

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Päätetään, otetaanko käsiteltäväksi muita kuin esityslistalla olevia asioita ja mitä johtokunta kokoukselle esittää. Asiat käsitellään kohdassa 25. Muut asiat.
5. Hyväksytään kokouksen esityslista.
6. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
7. Esitellään vuoden 2018 toimintakertomus.
8. Esitellään vuoden 2018 tilinpäätös.
9. Esitellään toiminnantarkastajien raportti ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2018 johtokunnalle.
10. Esitellään koulutus-ja kilpailutoiminnan raportti vuodelta 2018.
11. Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2019.
12. Valitaan johtokunta sekä koulutus-ja kilpailutoimikunta vuodelle 2019.
13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2019.
14. Päätetään jäsenmaksu vuodelle 2019.
15. Esitellään ja hyväksytään vuoden 2019 toimintasuunnitelma.
16. Esitellään vuoden 2019 tulo- ja menoarvio.
17. Päätetään johtokunnan kulukorvaukset.
18. Uudet oppilasjäsenet.
19. Uudet aktiivijäsenet.
20. Uudet kannattajajäsenet.
21. Alaosastojen puheenvuorot: tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2019.
22. FinnBar 2019.
23. Grand Cocktail Weekend Turku.
24. Yhdistyksen tulevat kilpailut ja tapahtumat.
25. Muut asiat.
26. Kokouksen päättäminen.

 

Vuosikokouspöytäkirja 04.03.19.pdf

  • No labels

F.B.S.K.:n (Suomen Baarimestarien ja Kannattajien Kerho ry) virallinen verkkosivu.